Hướng dẫn tạo người dùng và phân quyền cơ bản cho User trên NAS Xpenology - Xpenstore

Mặc định khi mới mua NAS về thì ở bước cài đặt setup cho NAS chúng ta đã tạo 1 User có quyền admin để sử dụng và toàn quyền quản trị NAS. User đó  có quyền cao nhất.

Nếu bạn muốn tạo thêm User khác cho người khác dùng. hãy làm theo các bước sau:

Tạo User và phân quyền cho User.

Control Panel > User & Group. Tại Tab User > Create

Tạo User

Ví dụ mình tạo User: nhanvien1

Đăt tên User là nhanvien1
Next
Phân quyền đọc ghi thư mục
Giới hạn dung lượng lưu trữ cho user
Cấp quyền sử dụng App và dịch vụ NAS
Giới hạn tốc độ Upload và Download cho các giao thức truyền file
Bảng tóm tắt thông tin của User

Chỉnh sửa lại quyền của User.

Control Panel > User & Group. Tại Tab User. Chọn User cần chỉnh sửa quyền > Edit

Chỉnh sửa quyền của User

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Don`t copy text!