Hướng dẫn NAT port khi sử dụng nhiều lớp mạng - Xpenstore

Nhiều lớp mạng có nghĩa là có 2 Router trở lên.

Mở port cho 2 Router phức tạp hơn so với mở port cho 1 Router, vì nó liên quan đến việc cấu hình chuyển tiếp port trên cả hai Router. Việc mở port cho 2 Router thường được sử dụng để truy cập các thiết bị trong mạng nội bộ từ internet, khi mạng của bạn được kết nối qua 2 Router (ví dụ: router chính và router phụ).

Để dễ hình dung mình sẽ lấy một mô hình mạng có Router A (chính), Router B (phụ) như sau:

Router A:

 • IP WAN: 171.242.25.122
 • IP LAN: 192.168.1.1

Router B:

 • IP WAN: 192.168.1.50
 • IP LAN: 192.168.10.1

IP NAS: 192.168.10.100

Bây giờ chúng ta sẽ cầu hình NAT port để từ internet có thể truy cập vào NAS.

Sơ đồ mạng 2 lớp

1. Cấu hình Router A:

Đăng nhập vào trang quản trị của Router A. (IP LAN: 192.168.1.1)

Tìm phần cài đặt chuyển tiếp port (port forwarding).

Thêm quy tắc chuyển tiếp port mới với các thông tin sau:

 • Tên quy tắc: Bạn có thể đặt tên bất kỳ cho quy tắc này, ví dụ như “NATrouterB”
 • Địa chỉ IP đích: Nhập địa chỉ IP của Router B. (IP WAN: 192.168.1.50)
 • Cổng dịch vụ: Nhập số port bạn muốn mở.
 • Giao thức: Chọn giao thức cho dịch vụ mà bạn muốn mở port (TCP, UDP hoặc cả hai).
 • Trạng thái: Chọn “Active” hoặc “On“.

Lưu cài đặt.

2. Cấu hình Router B:

Đăng nhập vào trang quản trị của Router B. (IP LAN: 192.168.10.1)

Tìm phần cài đặt chuyển tiếp port (port forwarding).

Thêm quy tắc chuyển tiếp port mới với các thông tin sau:

 • Tên quy tắc: Bạn có thể đặt tên bất kỳ cho quy tắc này, ví dụ như “NAS”.
 • Địa chỉ IP đích: Nhập địa chỉ IP của NAS (IP NAS: 192.168.10.100)
 • Cổng dịch vụ: Nhập số port bạn muốn mở.
 • Giao thức: Chọn giao thức cho dịch vụ mà bạn muốn mở port (TCP, UDP hoặc cả hai).
 • Trạng thái: Chọn “Active” hoặc “On“.

Lưu cài đặt.

Lưu ý: Nên cài IP tĩnh cho IP WAN của Router B để tránh trường hợp bị đổi IP mỗi khi router khởi động lại.

Xem thêm phần NAT port cho mô hình mạng 1 Router (1 lớp mạng) Hướng dẫn NAT port cho các modem phổ biến hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Don`t copy text!